Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo w Kartuzach prowadzi trzy całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Św. Wincentego, Najo Checz i Ostrzyk.

Zasadniczym celem organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych jest:

  • stworzenie dzieciom i młodzieży przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi i realizacji własnych zainteresowań, wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych oraz uzyskanie poprawy w sferze przystosowania społecznego (ograniczenie postaw lękowych i agresywnych) 
  • to właśnie tutaj swój tymczasowy dom odnajdują dzieci, które mimo młodego wieku znalazły się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej. Otoczone opieką mają tu namiastkę prawdziwego, dobrego domu, w którym są kochane i traktowane indywidualnie,
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,
  • realizowanie systemu pomocy opartego na religii, dobroci i rozumie.